This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

Qaydalar

Qlobal Yerləşmə Nömrəsi (GLN - Global Location Number) təchizat silsiləsində hüquqi şəxslərin  və yerləşmələrinin identifikasiyası üçün global həll təklif edir (bax ana səhifəyə). 


GLN Paylanma Qaydalarını PDF-də yklə

1.0 Əsas Qaydalar 

1.1 GLN nmrəsinin istifadəsi 

Ümumi qayda olaraq hər hansı bir yeri digərindən fərqləndirmək üçün istənilən halda xüsusi GLN nömrəsi tələb olunur. GLN hüquqi şəxsin, faktiki yerləşmənin, fiziki və rəqəmsal yerin identifikasiyası üçün istifadə olunur. 
GLN nömrəsi müxtəlif tətbiqi proqramlarda “Kim?” və “Harada?” suallarına cavab tapmaqda kömək edir:
■ Kim: hüquqi şəxs, funksional bölmə.
■ Harada: fiziki yer, rəqəmsal yer.
GLN-lərin necə istifadə olunmasından asılı olmayaraq, ticarət tərəfdaşları və digər bazar iştirakçıları, məsələn tənzimləyici orqanlar, digər tərəflər daima “GLN nömrəsinin arxasında” hansı təşkilatın dayandığını bilməlidirlər. Məsələn, GLN nömrəsindən bir mühasibatlıq bölməsi, anbar və ya ERP (Müəssisə Resursların Planlanması) sistemini təyin etmək üçün istifadə edildikdə, ticarət tərəfdaşları arasında məlumat mübadiləsi apararaq GLN sahibi haqqında əvvəlcədən məlumat vermək və ya məlumatları onlayn görmək imkanını təmin etmək lazımdır.
Hər bir GLN nömrəsilə bağlı məlumat daxili sistemlərdə və ya mərkəzi məlumat bazalarında saxlanılmalıdır. Əgər məkan dəyişirsə və informasiya məlumat bazasında yenilənmirsə, ismarıc, xidmət və ya məhsullar məlumat bazasında göstərilən ünvana çatdırılacaq. Bu səbəbdən ticarət tərəfdaşlarının yeni GLN nömrəsinin tətbiqi və ya mövcud GLN-in dəyişdirilməsi haqqında bir-birini vaxtında məlumatlandırmaları çox vacibdir.

1.2 GLN genişlənmə komponentinin istifadəsi 

GLN + GLN Genişlənmə Komponenti fiziki yerlərin daha detallı identifikasiyasını təmin edir.

1.3 Multitip yer nvlərin identifikasiyası n eyni GLN nmrənin istifadəsi 

Eyni GLN fərqli növlü çoxsaylı yerlərin identifikasiyası üçün istifadə oluna bilər. Ümumi iş şirkətin öz hüquqi şəxsini eləcə də öz fiziki yerini identifikasiya etmək üçün bir GLN nömrəsini harada istifadə etməsidir.

3.0 Funksiya 

3.1 Yeni funksiyanın əlavə olunması 

3.2 Funksiyanın dəyişməsi 

Funksiyanın xüsusiyyətləri şirkətin fəaliyyəti boyu dəyişə bilər. Növbəti ümumi qaydalar siyahısı dəyişir və yeni GLN nömrələri ayırlmalıdılarmı izah edir.

3.3 Funksiyanın ləğvi 

4.0 Fiziki yerləşmə 

4.1 Yeni fiziki yerləşmənin əlavə olunması 

4.2 Fiziki yerin dəyişməsi 

Fiziki yerin xüsusiyyətləri fiziki yerin fəaliyyəti boyu dəyişə bilər. Bu ümumi qaydalar siyahısı dəyişir və yeni GLN nömrəsi ayrılmalıdırmı izah edir.

4.3 Fiziki yerin gtrlməsi 

5.0 Rəqəmsal Yerləşmə 

5.1 Rəqəmsal yerin əlavə olunması 

5.2 Rəqəmsal yerin dəyişməsi 

Rəqəmsal yerin xüsusiyyətləri şirkətin fəaliyyəti boyu dəyişə bilər. Bu bölmədə qaydalar bəzi ümumi dəyişikliklərin siyahısı və yeni GLN nömrənin nə vaxt ayrılmasını izah edir.

5.3 Rəqəmsal yerin gtrlməsi