This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

Təlimatlar

Bu təlimatlar  GS1 Baş Spesifikasiyasında (GS1 General Specifications) və GLN Paylanma Qaydalarında müəyyən olunmuş təlimatları əlavə edirlər.


GLN Paylanma Rəhbərliyini PDF-də yüklə