This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

GLN Paylanma Qaydaları

GLN (Global Location Number) provides the global supply chain solution for the identification of physical locations and legal entities.

Qaydalar

Qlobal Yerləşmə Nömrəsi (GLN - Global Location Number) təchizat silsiləsində hüquqi şəxslərin  və yerləşmələrinin identifikasiyası üçün global həll təklif edir (bax ana səhifəyə). 

See all rules

Təlimatlar

Bu təlimatlar  GS1 Baş Spesifikasiyasında (GS1 General Specifications) və GLN Paylanma Qaydalarında müəyyən olunmuş təlimatları əlavə edirlər.

See all guidelines