Vadlīnijas

Šīs vadlīnijas papildina GVN noteikumus, kuri aprakstīti GS1 Vispārējās Specifikācijās un GVN Piešķiršanas Noteikumos.


Lejuplādēt visas GVN piešķiršanas vadlīnijas PDF formātā

D: Ar veselības aprūpi saistīti scenāriji