This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

1.2.3: Влијание на промената на GLN-от на физичка локација

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога GLN-от на физичката локација се промени сите GLN + комбинации за проширување кои се базирани на тој GLN мора да се променат.

Образложение

Промената на GLN е предизвикана од промена на физичката адреса или промена на зградата во која било правното лица. Поради тоа и сите под локации ќе бидат променети.

Примери