3.2: Промена на функција

Карактеристиките на една функција може да се променат за време на животниот циклус на една компанија. Во продолжение е дадена листа на овие чести промени и објаснување дали е потребен или не нов GLN број.