This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

O zasadach

Zasady nadawania numerów GLN skupiają się w czterech obszarach: podmioty gospodarcze, pełnione przez nie funkcje, lokalizacje fizyczne, oraz lokalizacje cyfrowe. Te cztery główne obszary nie wykluczają się wzajemnie i są ze sobą często powiązane. W sytuacji, gdy numer GLN identyfikuje wiele typów lokalizacji, muszą być zastosowane wszystkie zasady z nimi związane (patrz zasada 1.3)

Występują dwa rodzaje reguł:

1. Formalne – definiują główne zasady nadawania numerów GLN

2. Działania – definiują, jakie zasady nadawania numerów GLN powinny być zastosowane w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych. W ramach reguł działania można wyszczególnić następujące zasady:

  • nadanie nowego numeru GLN
  • pozostawienie numeru GLN bez zmian
  • dezaktywowanie numeru GLN

Uwaga: partnerzy handlowi powinni zostać poinformowani o dezaktywowaniu numeru GLN oraz o braku możliwości wykorzystania go w ramach nowych transakcji. Nieaktywny numer GLN może być wykorzystywany w dalszym ciągu jako referencja dla wcześniej zrealizowanych transakcji.

Zastrzeżenie

Zastrzegamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby treści zawarte w dokumencie były poprawne, aktualne i w pełni zgodne ze standardami GS1. Jednocześnie oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności bezpośredniej, ani pośredniej za szkody lub straty związane z korzystaniem z niniejszego dokumentu. Informujemy również, że dokument może być na bieżąco modyfikowany o aktualne treści związane ze zmianą technologii, standardów lub wymogów prawnych. Tekst opublikowany w najnowszej wersji "Specyfikacji ogólnych GS1" stanowi punkt odniesienia do wszystkich spornych kwestii.