This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

Zasady

GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny) na potrzeby globalnego łańcucha dostaw dostarcza rozwiązania w zakresie identyfikacji lokalizacji fizycznych oraz lokalizacji w rozumieniu formalno-prawnym.


Ściągni zasady nadawania numerów GLN w PDF

1.0 Zasady Ogólne 

1.1 Wykorzystanie numeru GLN 

Generalna zasada mówi, że unikalny numer GLN musi być nadany w każdym przypadku, w którym istnieje konieczność rozróżnienia jednej lokalizacji od drugiej.
Numer GLN służy do identyfikacji fizycznych lokalizacji i podmiotów gospodarczych, a także pełnionych funkcji oraz identyfikacji cyfrowych lokalizacji. W zależności od różnych zastosowań numery GLN są wykorzystywane do określania KTO i GDZIE:

■ KTO: to podmiot gospodarczy i/lub pełniona przez niego funkcja
■ GDZIE: to fizyczna lokalizacja i/lub lokalizacja cyfrowa

Bez względu na to, jak numery GLN są wykorzystywane (np. do identyfikacji działu księgowego, magazynu, czy systemu ERP), partnerzy handlowi oraz inni uczestnicy pośredniczący w transakcjach biznesowych, muszą mieć możliwość bezbłędnej identyfikacji organizacji po numerze GLN.
Informacja o każdym numerze GLN przechowywana jest wewnętrznie przez partnerów handlowych lub w centralnych bazach. Jeśli lokalizacja lub powiązane z nią informacje ulegną zmianie, ważne jest aby o zmianie numeru GLN i/lub powiązanych z nią informacjach niezwłocznie zostali poinformowani partnerzy handlowi, zapobiegając tym samym wysyłaniu informacji oraz dostaw pod niewłaściwy adres.

1.2 Zastosowanie numeru GLN wraz z komponentem rozszerzonym 

Numer GLN wraz z komponentem rozszerzonym zapewnia identyfikację fizycznej lokalizacji na bardziej szczegółowym poziomie.

1.3 Wykorzystanie tego samego numeru GLN do identyfikacji wielu typów lokalizacji 

Ten sam numer GLN może być wykorzystywany do oznaczenia wielu typów lokalizacji. Powszechnym przypadkiem jest użycie jednego numeru GLN do identyfikacji zarówno podmiotu gospodarczego, jak i jego fizycznej lokalizacji.

3.0 Funkcja 

3.1 Dodanie nowej funkcji 

3.2 Zmiana funkcji 

Charakter pełnionej funkcji może zmienić się podczas trwania działalności podmiotu gospodarczego. Następujące zasady przedstawiają najczęściej występujące zmiany w zakresie charakteru funkcji, wyjaśniając, czy należy przypisać nowy numer GLN.

3.3 Likwidacja funkcji 

4.0 Fizyczna Lokalizacja 

4.1 Dodanie nowej fizycznej lokalizacji 

4.2 Zmiana fizycznej lokalizacji 

Cechy fizycznej lokalizacji mogą zmienić się podczas działalności podmiotu gospodarczego. Zasady nadawania numerów GLN przedstawiają najczęściej występujące zmiany w zakresie cech fizycznej lokalizacji, wyjaśniając w jakich sytuacjach należy przypisać nowy numer GLN.

4.3 Usunięcie fizycznej lokalizacji 

5.0 Cyfrowa lokalizacja 

5.1 Dodanie cyfrowej lokalizacji 

5.2 Zmiana cyfrowej lokalizacji 

Cechy cyfrowej lokalizacji mogą zmienić się podczas działalności podmiotu gospodarczego. Zasady nadawania numerów GLN przedstawiają najczęściej występujące zmiany w zakresie cech cyfrowej lokalizacji, wyjaśniając w jakich sytuacjach należy przypisać nowy numer GLN.

5.3 Usunięcie cyfrowej lokalizacji