This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.1.1: Identyfikacja podmiotu gospodarczego

Reguła formalna

Podmioty gospodarcze mogą obejmować przedsiębiorstwa, siedziby lub działy w danej organizacji, a także instytucje rządowe, charytatywne lub inne jednostki organizacyjne mające prawo do zawierania umów i porozumień.
Każdy podmiot gospodarczy musi mieć przypisany indywidualny numer GLN, w momencie, gdy jej nazwa i/lub adres siedziby i/lub numer wpisu do rejestru sądowego różni sie od innych podmiotów gospodarczych i istnieje potrzeba biznesowa rozróżnienia poszczególnych jednostek w ramach organizacji.

Inne informacje związane z danym numerem GLN mogą zawierać szczegóły dotyczące danych kontaktowych (adres siedziby firmy, e-mail, numer telefonu itp.), numer identyfikacji podatkowej (np. VAT) oraz dane o rachunku bankowym.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi muszą mieć możliwość rozróżnienia podmiotów gospodarczych między sobą.

Przykłady