This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.1.2: Identyfikacja pełnionych funkcji

Reguła formalna

Funkcja dotyczy podziału organizacji w oparciu o specyficzne zadania, jakie są wykonywane w ramach danego podmiotu gospodarczego.

Jeśli istnieje potrzeba identyfikacji funkcji wewnątrz danego podmiotu, należy przypisać jej indywidualny numer GLN.

Informacje związane z identyfikacją danej funkcji przypisanej do numeru GLN mogą zawierać szczegóły dotyczące danych kontaktowych (adres siedziby firmy, e-mail, numer telefonu itp.), numeru identyfikacji podatkowej (np. VAT) oraz dane o rachunku bankowym.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi muszą mieć możliwość rozróżnienia poszczególnych funkcji w ramach danego podmiotu.

Uwagi

Jeśli w ramach danego podmiotu gospodarczego nie ma zidentyfikowanych poszczególnych funkcji, wszystkie funkcje przypisane są do głównego numeru GLN danego podmiotu.

Przykłady

Przykład 1: Firma z trzema działami, które nie wymagają odrębnej identyfikacji wg. funkcji, wykorzystuje jeden numer GLN (GLN A) przydzielony dla całego podmiotu gospodarczego.
Przykład 2: Firma z trzema działami: księgowości, sprzedaży, logistyki. Dział logistyki wymaga indywidualnej identyfikacji, w związku z tym, przydzielony mu został numer GLN B. Pozostałe działy (dział księgowości i sprzedaży), które nie wymagają odrębnej identyfikacji wykorzystują główny numer GLN przydzielony dla całego podmiotu gospodarczego (GLN A).
Przykład 3: Dwa statki tej samej firmy na potrzeby traceability są identyfikowane jako odrębne jednostki przetwórcze, a tym samym przydzielone zostały im odrębne numery GLN.