This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.1.3: Identyfikacja lokalizacji fizycznej

Reguła formalna

Przez lokalizacje fizyczne rozumiemy miejsca, obszary, obiekty lub grupy obiektów lub obszar w miejscu, gdzie coś było, jest lub będzie zlokalizowane.
Fizyczna lokalizacja musi mieć przypisany swój indywidualny numer GLN, kiedy jej adres różni się od adresów innych lokalizacji fizycznych i istnieje potrzeba biznesowa identyfikacji fizycznej lokalizacji w ramach przedsiębiorstwa.

Sub-lokalizacja istniejąca w ramach danej fizycznej lokalizacji może mieć nadany swój indywidualny numer GLN (np. automat w sklepie, czy półki w magazynie).

Informacje związane z fizyczną lokalizacją GLN będą utożsamiane z podmiotem gospodarczym i mogą zawierać szczegóły dotyczące danych kontaktowych (adres siedziby firmy, e-mail, numer telefonu itp.), lokalizacji (np. magazyn, czy biuro), godzin pracy itp.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi muszą mieć możliwość rozróżnienia poszczególnych lokalizacji fizycznych.

Przykłady