This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.1.4: Identyfikacja lokalizacji cyfrowej

Reguła formalna

Cyfrowa lokalizacja służy do identyfikacji adresu elektronicznego (nie fizycznej lokalizacji) na potrzeby komunikacji pomiędzy systemami informatycznym.

Cyfrowa lokalizacja musi mieć przypisany indywidualny numer GLN, w celu odróżnienia jej od innych lokalizacji cyfrowych lub jeżeli istnieje potrzeba biznesowa jej identyfikacji w ramach przedsiębiorstwa.

Informacje związane z cyfrową lokalizacją GLN, powiązane z podmiotem gospodarczym mogą zawierać: różne statusy systemu w ramach cyfrowej lokalizacji (np. faza projektowa, testowa, eksploatacyjna), sieciowy adres lokalizacji, czy szczegóły dotyczące danych kontaktowych administratora systemu (e-mail, numer telefonu itp).

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi muszą mieć możliwość rozróżnienia między sobą cyfrowych lokalizacji.

Przykłady