This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.2.2: Wykorzystanie numeru GLN z komponentem rozszerzonym w transakcjach biznesowych

Reguła formalna

Numer GLN wraz z komponentem rozszerzonym może być wykorzystywany w transakcjach biznesowych, tylko wówczas jeśli istnieje wzajemne porozumienie pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, a standard ten jest wspierany przez obsługujące te transakcje systemy.

Uzasadnienie

Numer GLN wraz z komponentem rozszerzonym jest opcjonalnym rozwiązaniem służącym wyodrębnieniu sub-lokalizacji w ramach danej lokalizacji fizycznej, zgodnie z obowiązującymi w danej lokalizacji zasadami.

Nie wszyscy partnerzy handlowi są w stanie w swoich systemach (np. w systemie zamówień, ERP) tak szczegółowo identyfikować lokalizacje wykorzystując GLN wraz z komponentem rozszerzonym. Wsparcie techniczne od strony transakcyjnej dla rozszerzonego GLN może być ograniczone lub niedostępne w danym czasie, dlatego też w transakcjach biznesowych zaleca się wykorzystywać numer GLN bez komponentu rozszerzonego.

Zasada ta ma zastosowanie tylko wówczas jeśli istnieje wzajemne porozumienie pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, bądź w sytuacjach, gdzie funkcjonalności systemów będą dostosowywane do wykorzystania tego sposobu identyfikacji w przyszłości.

Przykłady

W sytuacji braku wykorzystania standardu ze strony systemów informatycznych partnerów handlowych, nie zaleca się wykorzystywania numeru GLN z komponentem rozszerzonym.
Zgodnie z opisaną zasadą, zaleca się poinstruowanie dostawcy o dostarczeniu towaru do konkretnej lokalizacji (strefy rozładunku), gdzie każda z nich będzie miała przypisany indywidualny numer GLN.