This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.2.3: Wpływ zmiany fizycznej lokalizacji na numer GLN

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W momencie zmiany fizycznej lokalizacji zmienia się numer GLN oraz wszystkie numery GLN wraz z komponentami rozszerzonymi oparte na danym numerze GLN.

Uzasadnienie

Zmiana numeru GLN jest spowodowana zmianą adresu lub fizycznej lokalizacji (budynku). W związku z tym na wszystkie sub-lokalizacje muszą zostać nadane nowe numery z komponentem rozszerzonym.

Przykłady