This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.3.1: Dozwolone kombinacje typów lokalizacji z tym samym numerem GLN

Reguła formalna

Ten sam numer GLN może być przypisany do:

■ jednego podmiotu gospodarczego, i/lub
■ jednej funkcji, i/lub
■ jednej lokalizacji fizycznej, i/lub
■ jednej lokalizacji cyfrowej.

Wszystkie typy lokalizacji muszą być przypisane do jednego podmiotu gospodarczego.

Uwaga: Numer GLN przypisany do danego podmiotu gospodarczego może być również wykorzystany do identyfikacji wszystkich funkcji w ramach danej organizacji (lub wszystkich funkcji, dla których nie zostały przypisane odrębne numery GLN). Więcej informacji – patrz 1.3.2

Uzasadnienie

Niektóre przedsiębiorstwa prowadzą działalność, która nie wymaga fizycznego ani organizacyjnego wydzielenia poszczególnych oddziałów.

Uwagi

W przypadku, gdy jeden GLN identyfikuje wiele typów lokalizacji, muszą być spełnione wszystkie zasady opisane w niniejszym dokumencie. W sytuacjach związanych ze zmianami organizacyjnymi podmiotu gospodarczego (np. rozszerzenie działalności), wielokrotne użycie tego samego numeru GLN mogłoby zaburzyć wiele procesów komunikacyjnych oraz spowodować wiele zakłóceń w systemach z wiązanych z wymianą danych. Więcej informacji – patrz 1.3.3 i 1.3.4.

Przykłady

Ten sam numer GLN może być wykorzystywany do identyfikacji lokalizacji fizycznej i lokalizacji w sensie formalno-prawnym podmiotu gospodarczego.