This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.3.2: Wykorzystanie numeru GLN danego podmiotu gospodarczego w celu identyfikacji jego funkcji

Reguła formalna

Numer GLN przypisany do danego podmiotu gospodarczego może być wykorzystywany do identyfikacji poszczególnych funkcji w ramach danego podmiotu (lub dla wszystkich funkcji, którym nie przypisano odrębnego numeru GLN).

Uzasadnienie

Podmiot gospodarczy i jego funkcje reprezentowane są w procesach biznesowych jako całość. W przypadku niektórych podmiotów gospodarczych istnieje potrzeba indywidualnej identyfikacji poszczególnych funkcji.

Przykłady

GLN A identyfikuje podmiot gospodarczy oraz funkcje księgowości i logistyki. Dla potrzeb realizacji procesu związanego z zamówieniami, istnieje potrzeba wyodrębnienia działu sprzedaży, dla którego został nadany numer GLN B.