This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.3.4: GLN identyfikujący wiele typów lokalizacji: przeniesienie lub połączenie lokalizacji

Reguła formalna

Przeniesienie lub połączenie danej lokalizacji, może skutkować dezaktywacją dotychczas wykorzystywanego w transakcjach biznesowych numeru GLN przypisanego do podmiotu gospodarczego, funkcji, fizycznej lokalizacji lub lokalizacji cyfrowej.

W pewnych przypadkach możliwe jest uniknięcie dezaktywacji numeru GLN, utrzymując go w innych lokalizacjach. Na przykład podmiot może zadecydować, że kontynuuje wykorzystanie danego numeru GLN dla fizycznej lokalizacji po przeniesieniu lub połączeniu funkcji. Jeśli jednak podmiot gospodarczy zostaje zlikwidowany jego numer GLN nie może pozostać aktywny, a dla nowej lokalizacji należy przypisać nowy numer GLN.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem jest logiczna konsekwencja wielowymiarowego wykorzystania GLN

Przykłady

Opcja 1: GLN A identyfikuje dział księgowości (jako funkcję) i system księgowy (jako lokalizację cyfrową). System księgowy zostaje zastąpiony przez moduł księgowy w systemie ERP. Taka zmiana może skutkować nadaniem nowego numeru GLN dla działu księgowego (GLN B) oraz dezaktywacją numeru GLN A, uprzednio przypisanego do działu księgowego i systemu.
Opcja 2: GLN A identyfikuje dział księgowości (jako funkcję) i system księgowy (jako lokalizację cyfrową). System księgowy zostaje zastąpiony przez moduł księgowy w systemie ERP. W takiej sytuacji organizacja może kontynuować wykorzystanie numeru GLN A do identyfikacji działu księgowego.