This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.1.1: Identyfikacja nowego podmiotu gospodarczego

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji w której następuje utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, w celu włączenia go w realizację transakcji biznesowych, konieczne jest przydzielenie mu numeru GLN.

Uzasadnienie

Jeżeli podmiot gospodarczy współistnieje równolegle z innymi podmiotami i jest zaangażowany w realizację transakcji biznesowych z innymi organizacjami, musi być możliwa jego jednoznaczna identyfikacja.

Uwagi

Nowoprzypisany numer GLN może być stosowany również do identyfikacji (nowej) fizycznej lokalizacji i/lub (nowej) lokalizacji cyfrowej. Numer ten, nie powinien być wykorzystywany do identyfikacji (nowej) funkcji, ponieważ funkcja jest zawsze przypisana do podmiotu gospodarczego. Patrz zasada 1.3.2.

Przykłady