This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.1.2: Podział podmiotu gospodarczego

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

Po podziale podmiotu gospodarczego, jeden z pomiotˇw może zatrzymać wcześniej przypisany mu numer GLN utworzony pierwotnie dla tego pomiotu (pod warunkiem, że o wszelkiego typu zmianach formalno-prawnych podmiotu gospodarczego zostanie poinformowana Krajowa Organizacja GS1 w celu właściwego administrowania Globalnymi Prefiksami Przedsiębiorstwa). Pozostałe podmioty gospodarcze muszą wygenerować nowe numery GLN.

Uzasadnienie

Pierwotny podmiot gospodarczy pozostaje aktywny, w związku z tym nie ma obowiązku informowania o zaistniałej zmianie kontynuujących z nim wspˇłpracę innych podmiotˇw.

Przykłady