This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.2.1: Zmiana ram prawnych

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

Numer GLN przypisany podmiotowi gospodarczemu w sytuacji zmian ram prawnych w których działa (np. zmiana osobowości prawnej) może pozostać niezmieniony.

Uwaga: W niektórych przypadkach zmiany ram prawnych mogą skutkować koniecznością nadania nowego numeru GLN podmiotowi gospodarczemu.

Uzasadnienie

Zmiana ram prawnych, na podstawie których działa podmiot gospodarczy, skutkuje zmianą definicji samego podmiotu, co nie musi mieć wpływu na współpracę z partnerami handlowymi.

Uwagi

Przedstawione scenariusze stanowią o tym jak należy postępować w zakresie nadawania numerów GLN, w wyniku zmian jurysdykcji i/lub rodzaju podmiotu gospodarczego - przypadek szczególny m.in. dla obszaru Kanady.

Przykłady

Podmiot A (zarejestrowany na mocy ustawy federalnej - Canada Business Corporations Act, CBCA) rezydujący w prowincji Alberta w Kanadzie, przenosi się do prowincji Ontario w Kanadzie. Podmiot A działa pod tą samą jurysdykcją ustawy federalnej pod którą rejestrowała swoją działalność, więc nowy numer GLN nie jest wymagany.
Podmiot B (zarejestrowany na mocy ustawy Alberta Business Corporations Act) rezydujący w prowincji Alberta w Kanadzie, przenosi swoją działalność do prowincji Ontario w Kanadzie. Rezultatem przenosin dla podmiotu B, jest jej ponowne włączenie jej do grupy spółek, tym razem działających w ramach Ontario Business Corporations Act. Company. Firma B zmienia jurysdykcję w wyniku czego zmieniają się ramy prawne działalności gospodarczej. W zależności od sytuacji regulacyjnej numer GLN może ulec zmianie.
Podmiot C (zarejestrowany na mocy federalnej ustawy o spółkach (ang. non-profit)) podejmuje decyzję o zmianie działalności gospodarczej na spółkę nastawioną na zysk (ang. for-profit), a tym samym rejestruje się na mocy ustawy federalnej - Canada Business Corporations Act, CBCA. Podmiot C, choć działający pod tą samą jurysdykcją, zmienia ramy prawne, a tym samym może być wymagana zmiana numeru GLN.