This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.2.6: Wpływ zmian formy prawnej podmiotu gospodarczego na współzależne lokalizacje

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji zmiany formy prawnej podmiotu gospodarczego numery GLN współzależnych lokalizacji mogą zostać niezmienione.

Uzasadnienie

Numery GLN przydzielone do poszczególnych funkcji oraz fizycznych lub cyfrowych lokalizacji, zawsze muszą być w sposób jednoznaczny związane z odpowiedzialnym podmiotem gospodarczym.

W przypadku zmian formy prawnej danego podmiotu gospodarczego, partnerzy handlowi których te zmiany dotyczą muszą zostać o tym fakcie poinformowani, a powiązane z tym dane zaktualizowane.

Przykłady

Forma prawna podmiotu gospodarczego (identyfikowanego numerem GLN A) ulega zmianie, a tym samym wymogi prawne wymuszają dezaktywację numeru GLN A oraz nadanie nowego numeru GLN C. Numer GLN B przypisany do Fabryki może pozostać bez zmian.

Powiązane zasady