This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.3.1: GLN likwidowanego podmiotu gospodarczego

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

Likwidacja podmiotu gospodarczego skutkuje dezaktywacją przypisanego mu numeru GLN.

Uzasadnienie

Ponowne wykorzystanie numeru GLN przypisanego do zlikwidowanego podmiotu gospodarczego, mogłoby zaburzyć wiele procesów komunikacyjnych oraz spowodować wiele zakłóceń w systemach z wiązanych z wymianą danych.

Przykłady

Likwidacja podmiotu gospodarczego skutkuje dezaktywacją przypisanego mu numeru GLN.