This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.3.2: Numery GLN nabywanych lub łączonych podmiotów gospodarczych

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji w której następuje połączenie dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, jeden z przypisanych numerów GLN może zostać zachowany w celu identyfikacji nowopowstałego podmiotu gospodarczego (patrz Uwaga). Numery GLN pozostałych podmiotów muszą zostać dezaktywowane
W przypadkach w których podmiot gospodarczy nabywa inny podmiot, przypisane im numery GLN mogą pozostać aktywne pod warunkiem ich aktywnego funkcjonowania na rynku.

Uzasadnienie

Pierwotny podmiot gospodarczy pozostaje aktywny, w związku z tym nie ma obowiązku informowania o zaistniałej zmianie kontynuujących z nim współpracę innych podmiotów.

Uwagi

O wszelkiego typu zmianach formalno-prawnych podmiotu gospodarczego należy poinformować Krajową Organizację GS1 w celu właściwego administrowania Globalnymi Prefiksami Przedsiębiorstwa (GCP, ang. Global Company Prefix).

Przykłady

Na skutek przejęcia „Podmiotu gospodarczego B” przez „Podmiot gospodarczy A” numer GLN B pozostaje dezaktywowany, a Podmiot A zachowuje dotychczasowy numer GLN A.