This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

3.1.2: Podział funkcji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji w której jedna funkcja dzielona jest na kilka, jedna z funkcji po podziale może zatrzymać pierwotny numer GLN, pod warunkiem, że funkcja ta zachowa cześć podstawowych funkcjonalności i pozostanie niezmieniona w ramach pierwotnego podmiotu gospodarczego. Pozostałe funkcje wymagają nadania nowych numerów GLN

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi kontynuujący współpracę w ramach pierwotnej funkcji, nie muszą być informowani o zmianach dotyczących podziału.

Przykłady