This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

3.2.1: Niewielka zmiana charakteru funkcji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji niewielkiej zmiany charakteru funkcji, która nie wpływa na realizację bieżących transakcji biznesowych, numer GLN jej przypisany może pozostać niezmieniony. Funkcja i jej charakter są nieodłącznie ze sobą związane, a tym samym pełna (znacząca) zmiana charakteru funkcji nie jest możliwa.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi nawiązujący kontrakty biznesowe z daną funkcją podmiotu gospodarczego nie muszą być informowani o zmianach, dotyczy to również partnerów handlowych nawiązujących kontrakty biznesowe po raz pierwszy z daną funkcją.

Przykłady

Firma rozszerzając charakter funkcji departamentu Serwisowego na departament Serwisowo – Jakościowy, nie musi nadawać nowego numeru GLN.