This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

3.2.3: Zmiana lokalizacji w ramach danej funkcji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

Gdy w ramach charakteru funkcji zmieniona zostanie przypisana jej lokalizacja, nie wpływająca na zmianę charakteru funkcji, przypisany jej numer GLN może pozostać bez zmian.
Dla funkcji, działających stale w różnych lokalizacjach, przypisany im numer GLN musi pozostać bez zmian.

Uzasadnienie

Z punktu widzenia partnerów handlowych, częściowa zmiana lokalizacji w ramach danej funkcji nie jest znacząca, a tym samym nie jest wymagane przydzielenie nowego numeru GLN. Należy natomiast pamiętać o tym, aby zachować ciągłość świadczonych usług w ramach danej funkcji oraz możliwość analizy danych z nimi związanych.

Przykłady

Oddział położniczy jest zlokalizowany na drugim piętrze w skrzydle B. Zdarza się, że sporadycznie wykorzystywane są pokoje 1-3 w skrzydle C.