This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

3.2.4: Zmiana numer rachunku bankowego

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, kiedy zmienia się numer rachunku bankowego przypisanego do danej funkcji, numer GLN może pozostać ten sam.

Uzasadnienie

Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga przydzielenia nowego numeru GLN dla danej funkcji. Należy natomiast pamiętać o tym, aby zachować ciągłość świadczonych usług w ramach danej funkcji oraz możliwość analizy danych z nimi związanych.

Uwagi

Jeśli organizacja decyduje się na utrzymanie obecnego numeru GLN, powinna upewnić się, że informacje o nowym rachunku bankowym zostaną zakomunikowane do wszystkich partnerów handlowych.

Przykłady

Departament należności zmienił bank, w wyniku tego zmianie uległ numer rachunku bankowego. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany numeru GLN.