This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

3.3.1: GLN zlikwidowanej funkcji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, kiedy funkcja zostaje zlikwidowana, przypisany do niej numer GLN powinien zostać dezaktywowany.

Uzasadnienie

Ponowne wykorzystanie numeru GLN przypisanego do usuniętej funkcji, mogłoby zaburzyć wiele procesów komunikacyjnych oraz spowodować wiele zakłóceń w systemach z wiązanych z wymianą danych.

Przykłady

Departament Zobowiązań zostaje outsourcowany, a tym samym przypisany jemu numer GLN nie będzie dłużej używany i musi zostać dezaktywowany.