This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

3.3.2: Wpływ połączenia się funkcji na zarządzanie numerami GLN

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W momencie połączenia dwóch lub więcej funkcji w ramach podmiotu gospodarczego, jeden z przypisanych jej numerów GLN może zostać wykorzystany do identyfikacji nowopowstałej funkcji. Pozostałe numery GLN powinny zostać dezaktywowane.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi kontynuujący współpracę w ramach pierwotnej funkcji, nie muszą być informowani o zmianach dotyczących połączenia.

Przykłady