This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

4.1.1: Identyfikacja nowej fizycznej lokalizacji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji kiedy nowa fizyczna lokalizacja zostaje włączona w realizację transakcji biznesowych, należy przypisać jej nowy numer GLN.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi muszą mieć możliwość rozróżnienia od siebie fizycznych lokalizacji istotnych z punktu widzenia realizowanych w ramach danego podmiotu gospodarczego transakcji biznesowych.

Przykłady