This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

5.2.1: Zmiana celu i/lub zakresu cyfrowej lokalizacji

Reguła formalna

W przypadku niewielkich zmian w zakresie funkcjonowania cyfrowej lokalizacji, które nie wpływają na bieżące transakcje biznesowe, przydzielony pierwotnie numer GLN może pozostać bez zmian.

Uwaga! Cyfrowa lokalizacja jest z natury związana z jej pierwotnym przeznaczeniem, a więc istotna (pełna) zmiana celu i/lub zakresu danej lokalizacji cyfrowej jest niemożliwa.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi kontynuujący współpracę w ramach pierwotnej lokalizacji cyfrowej, nie muszą być informowani o zmianie. Dla partnerów handlowych rozpoczynających współpracę po raz pierwszy, numer GLN przypisany cyfrowej lokalizacji będzie wykorzystywany po raz pierwszy.

Przykłady