This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

5.2.2: Zmiana adresu sieciowego identyfikowanego przez numer GLN

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W niektórych przypadkach numer GLN wykorzystywany jest do identyfikowania adresu sieciowego z repozytorium metadanych. W takim przypadku, jeśli zmieni się adres sieciowy, przypisany mu numer GLN musi zostać zmieniony.

Uzasadnienie

Dobrym sposobem na upewnienie się, że pobierany jest nowy adres sieciowy, jest poinformowanie partnerów handlowych o zmianie numeru GLN.

Przykłady