This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

5.2.3: Zmiana sprzętu komputerowego lub oprogramowania w zarządzaniu numerami GLN cyfrowej lokalizacji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

Zmiana sprzętu komputerowego lub oprogramowania wykorzystywanego w transakcjach biznesowych w ramach danej cyfrowej lokalizacji, nie pociąga za sobą zmiany numeru GLN

Uzasadnienie

Zmiana interfejsu oprogramowania, nie wpływa na realizowane pomiędzy partnerami handlowymi transakcje biznesowe, ponieważ z ich punktu widzenia cel i zakres lokalizacji cyfrowej pozostaje bez zmian.

Przykłady