This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

5.2.4: Zmiana statusu systemu (faza projektowa, testowa, eksploatacyjna itp.)

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji zmiany statusu systemu w lokalizacji cyfrowej, np. przejście z fazy testowej na eksploatacyjną, powinien zostać przypisany nowy numer GLN.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby partnerzy handlowi mieli możliwość rozróżnienia faz produkcyjnych, w ramach systemu z którym współpracują (faza projektowa, testowa, eksploatacyjna itp.).

Uwagi

Istnieją dwie możliwości identyfikowania cyfrowych lokalizacji w odniesieniu do zmian zachodzących w statusie systemu:

Przykłady

Przykład 1: Dla poszczególnych faz systemu (testowa i eksploatacyjna) zostały przypisane odrębne numery GLN.
Przykład 2: Dla poszczególnych faz systemu (testowa i eksploatacyjna) został przypisany ten sam numer GLN. Unikalna identyfikacja poszczególnych faz możliwa jest dzięki przypisanym komunikatom dotyczącym poszczególnych statusów.