This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

5.3.1: GLN usuniętej lokalizacji cyfrowej

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, w której lokalizacja cyfrowa zostaje zlikwidowana, przypisany do niej numer GLN powinien zostać dezaktywowany.

Uzasadnienie

Ponowne wykorzystanie numeru GLN przypisanego do usuniętej lokalizacji cyfrowej, mogłoby zaburzyć wiele procesów komunikacyjnych oraz spowodować wiele zakłóceń w systemach związanych z wymianą danych.

Przykłady