This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

5.3.2: Wpływ połączenia się lokalizacji cyfrowych na zarządzanie numerami GLN

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W momencie połączenia się dwóch lub więcej lokalizacji cyfrowych, w ramach podmiotu gospodarczego, jeden z przypisanych jej pierwotnie numerów GLN może zostać wykorzystany do identyfikacji nowopowstałej lokalizacji cyfrowej. Pozostałe numery GLN muszą zostać dezaktywowane..

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi kontynuujący współpracę w ramach pierwotnej lokalizacji cyfrowej, nie muszą być informowani o zmianach dotyczących połączenia.

Przykłady

System ERP w przedsiębiorstwie przejmuje funkcję systemu do zarządzania płatnościami (A/P). W takim przypadku numer GLN przypisany do systemu do zarządzania płatnościami musi zostać dezaktywowany, a system ERP kontynuuje funkcjonowanie w ramach dotychczasowego GLN.