This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

Regler

GLN eller globalt lokaliseringsnummer (Global Location Number) gör det möjligt för globala logistiklösningar att identifiera fysiska platser samt juridiska företag och organisationer.


Ladda ner en PDF med GLN-reglerna

1.0 Allmänt 

1.1 Använda GLN 

Den generella regeln är att ett separat GLN behövs för att skilja på olika platser. GLN kan användas för att identifiera en juridisk enhet, fysisk plats, funktion eller digital plats. GLN används för att identifiera ”vem” och ”var”: ■ Vem: juridisk person, funktion ■ Var: fysisk plats, digital plats Berörda parter, så som handelspartners och myndigheter måste få tillgång till informationen som är knuten till GLN. Detta kan ske antingen genom att i förväg utbyta information eller genom att informationen finns tillgänglig i databaser där affärspartners har åtkomst. Det är viktigt att informera handelspartners omgående om ett nytt GLN introduceras eller om information kopplad till ett GLN ändras. Om exempelvis den fysiska platsen ändras, men den lagrade informationen som är knuten till GLN är oförändrad så går information och leveranser till den gamla adressen.

1.2 Använda GLN utökningskomponent 

GLN + GLN utökningskomponent är en metod för att identifiera fysiska platser på en mer detaljerad nivå genom att lägga till ett nummer till GLN.

1.3 Använda samma GLN för flera användningsområden 

Samma GLN kan användas för att identifiera flera områden samtidigt. Ett vanligt scenario är när ett företag använder ett GLN-nummer för att identifiera både den juridiska personen och en fysisk plats.

3.0 Funktion 

3.1 Lägga till ny funktion 

3.2 Ändra en funktion 

Egenskaperna hos en funktion kan ändras under livstiden för en organisation. Följande regler beskriver vanliga förändringar och förklarar hur GLN ska tilldelas.

3.3 Hur GLN påverkas om en funktion tas bort 

4.0 Fysisk plats 

4.1 Lägga till en fysisk plats 

4.2 Ändra fysisk plats 

Egenskaperna hos en fysisk plats kan förändras under ett företags livstid. Reglerna nedan beskriver vanliga förändringar och anger om ett nytt GLN ska tilldelas.

4.3 Hur GLN påverkas om en fysisk plats tas bort 

5.0 Digital plats 

5.1 Lägga till en digital plats 

5.2 Ändra digital plats 

En digital plats kan förändras under livstiden för ett företag. Reglerna i den här sektionen beskriver några vanliga förändringar och förklarar när ett nytt GLN ska tilldelas.

5.3 Hur GLN påverkas om en digital plats tas bort