O pravilima

Pravila o dodeljivanju GLN zavise od četiri glavne oblasti primene GLN: pravna lokacija (pravno lice), fizička lokacija, funkcionalna lokacija i digitalna lokacija. Ove četiri navedene primene GLN se međusobno ne isključuju; u slučaju da GLN istovremeno označava više vrsta lokacija, treba primeniti sva povezana pravila (videti pravila u sekciji 1.3).  

Date su dve grupe pravila:

  1. Strukturna pravila definišu glavne principe dodeljivanja GLN.
  2. Radna pravila definišu način primene principa dodeljivanja GLN, kada dođe do organizacionih promena.

U sklopu radnih pravila, kratak pregled pravila je sledeći:

  • Novi GLN, kao rezultat pravila u slučaju dodeljivanja novog GLN.
  • Isti GLN, kao rezultat pravila u slučaju zadržavanja postojećeg GLN.
  • Deaktiviranje GLN, kao rezultat pravila u slučaju kada postojeći GLN prestane da bude aktivan. Trgovinski partneri se obaveštavaju da se taj GLN više ne može koristiti u bilo kakvim novim transakcijama. Deaktiviran GLN se može koristiti samo u određivanju ili analizi ranijih transakcija u kojima je već korišćen.

O uputstvu

Globalni lokacijski broj (The Global Location Number - GLN) je GS1 identifikacioni ključ, koji se koristi za identifikovanje bilo koje lokacije (fizičke, pravne, funkcionalne ili digitalne), a koje je potrebno obeležiti radi korišćenja u lancu snabdevanja. GLN podržava organizacije različitih stepena složenosti, od malih preduzeća sa jednim zaposlenim, pa sve do multinacionalnih kompanija sa hiljadama različitih lokacija, sastavljenih od  više pravnih lica, podržanim od strane različitih IT sistema.

Svrha ovih uputstava je u tome da pruže instrukcije za primenu GLN u efikasnom obeležavanju lokacija trgovinskih partnera i kompanija, a u cilju unapređenja lanca snabdevanja, logistike, upravljanja zalihama i drugih poslovnih procesa. Ova uputstva važe od trenutka kada se GLN prvi put dodeli, pa tokom čitavog životnog ciklusa organizacije. Ova uputstva predstavljaju dopunu GLN pravila definisanih u GS1 Generalnim Specifikacijama i publikaciji Pravila za dodeljivanje GLN.

- Više informacija na: https://www.gs1.org/1/glnrules/en/about#sthash.gzt2Bjc2.dpuf