Upozorenje

Iako su učinjeni svi mogući napori da se obezbedi da standardi GS1 sistema sadr×ani u dokumentu budu korektni, GS1 ovim iskazuju da je dokument dat bez garancija, eksplicitnih ili implicitnih, za tačnost ili podesnost svrsi i ovim se odriču svake odgovornosti, direktne ili indirektne, za štete ili gubitke koji bi mogli biti prouzrokovani upotrebom ovog dokumenta. S vremena na vreme dokument se mo×e modifikovati usled razvoja tehnologije, promene standarda ili novih pravnih zahteva. U slučaju bilo kakvog neslaganja referentan je tekst u poslednjoj publikovanoj verziji Opštih GS1 specifikacija. - Pogledajte: https://www.gs1.org/1/glnrules/yu/about#sthash.pYQiO62E.dpuf.