Pravila

GLN (Global Location Number- Globalni lokacijski broj) omogućava rešenje u globalnom lancu snabdevanja za identifikaciju lokacija i zakonskih entiteta.


Preuzmi u PDF sve o GLN pravila za dodelu

1.0 Opšte pravilo 

1.1 Upotreba GLN 

Kao opšte pravilo, poseban GLN se dodeljuje uvek kada organizacije treba da razlikuju jednu lokaciju u odnosu na druge lokacije.

GLN može da se koristi za identifikaciju pravnog lica, fizičke lokacije, funkcionalne celine ili digitalne lokacije. GLN-ovi se upotrebljavaju da identifikuju “Ko” i “Gde” u raznim primenama i to:
■ Ko: pravno lice, funkcionalna celina
■ Gde: fizička lokacija, digitalna lokacija

Bez obzira kako se GLN-ovi upotrebljavaju, trgovinski partneri i druge strane, kao što su državni organi, uvek će imati potrebu da znaju koja organizacija stoji 'iza GLN'. Na primer, kada se na odeljenje za obračun, skladište ili ERP (Enterprise Resource Planning) aplikaciju poziva putem njihovih GLN-ova, odgovarajuća organizacija treba da bude obaveštena o tome, bilo razmenom (dostavljanjem) ove informacije unapred ili pružanjem informacije o mogućnosti za online pronalaženje.
Trgovinski partneri čuvaju interno ili u centralnim bazama podataka informacije pridružene svakom GLN-u. Ako se lokacija promenila, a pridružene informacije nisu promenjene, komuniciranje ili isporuke će ići na adresu koja postoji u računaru. Zbog toga je veoma bitno da organizacije informišu trgovinske partnere što je moguće pre o bilo kakvom uvođenju novog GLN, ili o promeni informacija vezanih za GLN.

1.2 Upotreba komponente proširenja GLN 

GLN + komponenta proširenja GLN pruža metod za identifikaciju fizičkih lokacija na nižem, detaljnijem nivou.

1.3 Upotreba istog GLN za identifikaciju više vrsta lokacije (višestruka upotreba) 

Isti GLN može da se upotrebi za identifikaciju više lokacija različitih vrsta. Opšti slučaj je da kompanija upotrebljava jedan GLN i za svoju identifikaciju kao pravnog lica i za svoju fizičku lokaciju.

3.0 Funkcionalna celina 

3.1 Dodavanje nove funkcionalne celine 

3.2 Promena funkcionalne celine 

Karakteristike funkcionalne celine mogu da se promene u toku životnog veka kompanije. Sledeća pravila sadrže uobičajene promene i objašnjavaju kada bi trebalo da se dodele novi GLN-ovi.

3.3 Ukidanje funkcionalne celine 

4.0 Fizička lokacija 

4.1 Dodavanje nove fizičke lokacije 

4.2 Promena fizičke lokacije 

Karakteristike fizičke lokacije mogu da se promene u toku životnog veka kompanije. Ova pravila sadrže uobičajene promene i objašnjavaju da li bi trebalo da se dodeli novi GLN.

4.3 Ukidanje fizičke lokacije 

5.0 Digitalna lokacija 

5.1 Dodavanje digitalne lokacije 

5.2 Promena digitalne lokacije 

Karakteristike digitalne lokacije mogu da se promene u toku životnog veka kompanije. Pravila u ovoj sekciji daju neke uobičajene promene i objašnjavaju kada treba da se dodeli novi GLN.

5.3 Ukidanje digitalne lokacije