1.1.2: Identifikacija funkcionalne celine

Osnovno pravilo

Funkcionalna celina je organizacioni deo ili odeljenje, koje se bazira na specifičnim zadacima koji su definisani organizacionom šemom.
Funkcionalnoj celini mora da se dodeli njen sopstveni GLN kada se po njenom poslovnom cilju razlikuje od drugih funkcionalnih celina, ili je specifičnija od drugih funkcionalnih celina i kada poslovanje zahteva da se identifikuje funkcionalna celina u okviru organizacije.
Informacije pridružene GLN-u funkcionalne celine uključuju odgovarajuće pravno lice, a takođe mogu uključiti podatke za kontakt (adresa, e-mail adresa, broj telefona itd.), poreske identifikacione brojeve (npr. PIB) i informacije o finansijskom računu.

Obrazloženje

Trgovinski partneri treba da budu u mogućnosti da razlikuju jednu funkcionalnu celinu u odnosu na druge funkcionalne celine.

Napomena

Ako funkcionalne celine nisu definisane, pretpostavlja se da GLN pravnog lica predstavlja sve funkcionalne celine organizacije.

Primeri

Kompanija sa 3 odeljenja za koja se ne zahteva posebna identifikacija i zbog toga sva koriste GLN A (GLN pravnog lica).
Kompanija sa 3 odeljenja, od kojih je jedno identifikovano sa posebnim GLN B. Za druga odeljenja koristi se GLN A (GLN pravnog lica) ukoliko nema zahteva za posebnom identifikacijom.
Dva broda iste kompanije, identifikovana su kao proizvodne jedinice za svrhe sledljivosti.