1.2.1: Identifikacija fizičke podlokacije

Osnovno pravilo

Fizička podlokacija je poseban prostor u okviru fizičke lokacije. Primeri su sprat, sobe, lokacije polica i površine oko zgrade kao što su dvorišta.
GLN + komponenta proširenja GLN može da se koristi za identifikaciju prostora u okviru fizičke lokacije identifikovane tim GLN-om.

Obrazloženje

U primenama kao što su sledljivost (praćenje i ulaženje u trag) i upravljanje zalihama, zahteva se vidljivost kretanja kroz interne lokacije. GLN + komponenta proširenja GLN omogućuje identifikaciju tih lokacija bez dodeljivanja posebnih GLN-ova.

Napomena

■ Glavni osnovni podatak (npr. adresa) je identičan za sve podlokacije identifikovane komponentama proširenja GLN budući da je on definisan na nivou GLN-a.
■ Glavni osnovni podatak (npr. adresa) je identičan za sve podlokacije identifikovane komponentama proširenja GLN budući da je on definisan na nivou GLN-a. Ukoliko podlokacija ima različit osnovni podatak, treba da joj se dodeli poseban, novi GLN.
■ Kada se određena podlokacija koristi u instrukcijama trgovinskim partnerima, njoj treba da se dodeli sopstveni GLN. Videti takođe pravilo 1.2.2.

Primeri

U sledećoj tabeli ilustrovane su vrednosti u bar kodovima i EPC URN formatu za GLN A koji ima vrednost 9501101530003:

(414)9501101530003(254)1 ==> urn:epc:sgln:950110153.000.1
(414)9501101530003(254)2 ==> urn:epc:sgln:950110153.000.2
(414)9501101530003(254)3 ==> urn:epc:sgln:950110153.000.3
itd. itd.