1.3.1: Dozvoljene kombinacije vrsta lokacije sa istim GLN-om

Osnovno pravilo

Isti GLN može da se dodeli:
■ jednom pravnom licu, i/ili
■ jednoj funkcionalnoj celini, i/ili
■ jednoj fizičkoj lokaciji, i/ili
■ jednoj digitalnoj lokaciji.
Svaka od njih mora pripadati istom pravnom licu.

Obrazloženje

U nekim kompanijama se poslovanje odvija tako da nema zahteva za organizacionim ili fizičkim podpodelama.

Napomena

U slučaju kada GLN identifikuje više vrsta lokacija, treba da se primene sva odgovarajuća pravila. Kada organizacije postanu veće i složenije, višestruka upotreba istog GLN može da stvori neželjene međusobne zavisnosti. Za više informacija videti pravila 1.3.3 i 1.3.4.

Primeri

Isti GLN se koristi za identifikaciju pravnog lica i fizičke lokacije organizacije.