2.1.2: Deljenje pravnog lica

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se pravno lice podeli u više pravnih lica, jedno od pravnih lica može da sačuva postojeći GLN i time zadržava kontrolu nad GS1 kompanijskim prefiksom ili pojedinačno dodeljenim GLN-ovima. Drugim pravnim licima treba da se dodele novi GLN-ovi.

Obrazloženje

Budući da prvobitno pravno lice ostaje aktivno, trgovinski partneri koji nastavljaju da posluju sa ovim pravnim licem ne treba da budu posebno informisani o promeni.

Primeri