2.2.4: Promena poreskog registarskog broja pravnog lica

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Ako se jedan od poreskih registracionih brojeva pravnog lica promeni, GLN pravnog lica mo×e da ostane isti.

Obrazlo×enje

Promena poreske registracije pravnog lica je samo administrativna promena bez većih posledica po poslovanje. Promena GLN pravog lica bi poremetila procese i sisteme u lancu snabdevanja.

Primeri

VAT (porez na dodatnu vrednost) registarski broj pravnog lica je promenjen.