2.2.6: Uticaj promene pravnog lica na lokacije koje su u vezi sa njim

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se menja GLN pravnog lica, GLN-ovi lokacija koje su povezane sa tim pravnim licem mogu da ostanu isti.

Obrazloženje

Veze GLN-ova funkcionalnih celina, fizičkih lokacija i digitalnih lokacija sa odgovarajućim pravnim licem mora uvek da budu jasne. Trgovinski partneri obično primenjuju ugovore kao što su međusobni sporazumi u kojima se ustanovljavaju veze koje treba da se ažuriraju u slučaju promene pravnog lica.

Primeri

Menja se pravni okvir pravnog lica i pravni zahtevi prouzrokuju promenu njegovog GLN (od GLN A na GLN C). GLN B koji identifikuje fabriku može da ostane isti.

Povezana pravila