2.3.2: GLN-ovi pravnih lica koja su spojena ili pripojena

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se dva ili više pravnih lica spoje, jedan od postojećih GLN-ova može da se zadrži za identifikaciju novog pravnog lica (videti napomenu). Drugi GLN-ovi treba da budu označeni kao da predstavljaju ukinuta pravna lica.

U slučajevima gde pravno lice pripaja drugo pravno lice, ali oba pravna lica ostaju aktivna, oba mogu da zadrže svoje GLN-ove.

Obrazloženje

Ako prvobitna pravna lica ostaju aktivna, trgovinski partneri koji nastavljaju da posluju sa tim pravnim licem ne treba da budu posebno informisani o promeni.

Napomena

Novo pravno lice treba da se registruje kao “vlasnik” GS1 kompanijskog prefiksa ili posebno dodeljenog GLN. Kontaktirajte vašu nacionalnu GS1 organizaciju za više informacija i registraciju promene.

Primeri

Kompanije koje posluju sa “A” nisu suočene sa promenom. Međutim, kompanije koje posluju sa “B” biće suočeni sa novim GLN (iz njihove perspektive).