3.2.1: Promena namene funkcionalne celine

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

U slučaju manjih promena namene funkcionalne celine, kada deo funkcionalne celine ostaje isti i promena neće uticati na tekuće poslovne transakcije, GLN može da ostane isti. Funkcionalna celina i namena su suštinski povezani i zbog toga veća promena namene funkcionalne celine nije moguća.

Obrazloženje

Trgovinski partneri koji posluju sa funkcionalnom celinom ne treba da budu posebno informisani o njenoj promeni. Za trgovinske partnere koji sarađuju sa funkcionalnom celinom po prvi put, GLN će izgledati kao nov.

Primeri

Kompanija odlučuje da proširi Servisno odeljenje u Odeljenje za servisiranje i kvalitet.