3.2.2: Promena podataka za kontakt funkcionalne celine

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se podaci za kontakt funkcionalne celine promene, GLN može da ostane isti.

Obrazloženje

GLN funkcionalne celine predstavlja 'Ko' je uključen u poslovni proces. Kada je zadržana najmanje jedna veza za kontaktiranje funkcionalne celine, informacije o drugim vezama mogu da se ažuriraju putem te veze.

Napomena

U slučaju da se promene svi podaci za kontakt sa funkcionalnom celinom, preporučuje se da se promeni GLN kako bi se bolje osiguralo informisanje trgovinskih partnera.

Primeri

Telefonski broj Servisne službe se promenio ali je e-mail adresa ostala ista.