3.2.4: Promena informacija o finansijskom računu

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se promeni informacija o finansijskom računu pridruženom funkcionalnoj celini, GLN može da ostane isti.

Obrazloženje

GLN funkcionalne celine identifikuje 'Ko' je u poslovnom procesu i važno je da on ostane isti dovoljno dugo da se osigura potpuno izvršenje, zapisivanje i analiza transakcija i događaja.

Napomena

Kada organizacija odluči da zadrži postojeći GLN, treba da osigura da se informacija o finansijskom računu pošalje poslovnim partnerima

Primeri

Odeljenje za naplatu računa je promenilo svoju banku i, kao rezultat, promenilo broj računa.